Kadra

Małgorzata Trzaskacz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Alicja Rybak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jolanta Sobieska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Marta Smusz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Grzybowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Iwona Wieliczkiewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Justyna Jasińska

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Korolewicz

Funkcja: Nauczyciel

Monika Majewska

Funkcja: Nauczyciel

Stanisława Gnach

Funkcja: Pedagog

Tomasz Metelica

Funkcja: Nauczyciel

Weronika Petruch

Funkcja: Nauczyciel

Anna Bińczyk

Funkcja: Nauczyciel

Małgorzata Szczepańska

Funkcja: Nauczyciel

Eurydyka Kukuła

Funkcja: Nauczyciel

Alicja Gutowska

Funkcja: Administracja

Danuta Elminowska

Funkcja: Administracja

Marek Marcos

Funkcja: Pracownik obsługi

Anna Kopiś

Funkcja: Pracownik obsługi

Bożena Nogal

Funkcja: Pracownik obsługi

Helena Szostak

Funkcja: Pracownik obsługi

Barbara Woźniak

Funkcja: Dyrekcja